Γιατί η ομοιοπαθητικη είναι ανοησια?

Γιατί η ομοιοπαθητικη είναι ανοησια?

Γιατί η ομοιοπαθητική είναι ανοησία?

Η πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση της ομοιοπαθητικής δημοσιεύθηκε το 2005 στο γνωστό ιατρικό περιοδικό ᾽᾽The Lancet᾽᾽.

Οι ερευνητές συνέκριναν δοκιμές ομοιοπαθητικών και συμβατικών φαρμάκων. Στις μεγαλύτερες, καλά σχεδιασμένες δοκιμές, δεν υπήρχαν “πειστικές αποδείξεις” ότι η ομοιοπαθητική ήταν πιο αποτελεσματική από ένα εικονικό φάρμακο (placebo).

Εν τω μεταξύ, σε παρόμοιες δοκιμές συμβατικών φαρμάκων, τα φάρμακα έδειξαν συγκεκριμένα κλινικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει το US National Institutes of Health «πολλές βασικές έννοιες της ομοιοπαθητικής είναι ασυμβίβαστες με τις θεμελιώδεις έννοιες της χημείας και της φυσικής».

Και αυτό είναι μια ᾽᾽ήπια᾽᾽ τοποθέτηση.