Μας αρρωσταινουν τα Social Media?

Μας αρρωσταινουν τα Social Media?

’Μας αρρωσταίνουν τα Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης)?’’

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι:

– Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύουμε στα social media τόσο αυξάνεται (γραμμικά) ο κίνδυνος για κατάθλιψη και διαταραχές άγχους.

– Αυτοί που χρησιμοποιούν social media, video games και smartphones για >5 ώρες/μέρα (High volume users) έχουν 48% – 171% αυξημένη πιθανότητα να αναφέρουν κατάθλιψη ή αυτοκτονικό ιδεασμό, σε σχέση με τους low-volume users (< 1 ώρα/μέρα).

– Η ”παθητική᾽᾽ χρήση των social media συνδέεται με μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με την ενεργητική χρήση (πχ δημιουργία δικού σου περιεχομένου, να συνδέεσαι άμεσα με φίλους, κλπ)

– Επισης, βρέθηκε συσχέτιση των ψυχικών νόσων με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων πλατφορμών(Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, κλπ), με τον κίνδυνο για κατάθλιψη και άγχους να είναι μεγαλύτερος σε εκείνους που χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό πλατφορμών (7 έως 11) σε σύγκριση με χαμηλότερο (0 έως 2), ακόμη αν ο συνολικός χρόνος χρήσης είναι ίδιος.

https://www.medscape.com/viewarticle/912642?src=WNL_infoc_190517_MSCPEDIT_socialmedia&uac=216237CR&impID=1966054&faf=1&fbclid=IwAR0azvQ5CaCgaAH6M0AtdAOQr0KXYJPaGVrJg-lfnqrQqGhPLAZAJvN-PMY#vp_1