Θεραπεια της ανθεκτικης καταθλιψης

νεο θαυματουργο φάρμακο κατάθλιψη

Θεραπεια της ανθεκτικης καταθλιψης

Η συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της πρόσφατα εγκεκριμένης Εσκεταμίνης (Spravato) σε μορφή ρινικού σπρέι ”πήρε φωτιά” στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (APA)

https://www.medscape.com/viewarticle/913320?nlid=129947_2052&src=WNL_mdplsnews_190524_mscpedit_psyc&uac=216237CR&spon=12&impID=1974025&faf=1&fbclid=IwAR2d8CLE5-oMKjyah-zH9TQ9M8JviTd7R3FQRokit3XhdpHzf7auRQQPpGA#vp_1